Du som förälder

Ett bra samarbete med dig som förälder är viktigt för oss på Ättekulla förskola. 

Vår ambition är att du känner dig trygg i att lämna barnet här och att du kan prata med oss om det som känns angeläget för dig. Vi strävar efter att ge dig information om verksamheten både muntligt och skriftligt där vi beskriver vad vi gör och varför. Dagliga samtal vid lämning och hämtning är viktiga för att du ska få en bild av hur ditt barns dag varit men också ett tillfälle för dig att föra fram det som är viktigt för oss att veta.

Föräldrasamverkan

Vid föräldrasamtal för vi dialog om ditt barns trivsel, utveckling och lärande på förskolan. Arbetet med ditt barns intressen och lärande på förskolan dokumenterar vi genom bild och text.

Föräldramöte bjuder vi in till med jämna mellanrum. Då presenteras verksamhetens innehåll och det finns möjlighet för er att diskutera och ställa frågor. Vi har ibland diskussion utifrån något aktuellt ämne eller föreläsning av extern föreläsare. Varje avdelning erbjuder dessutom drop-in på förskolan. Det sker under eftermiddagstid då barn föräldrar och personal träffas och pratar. Du får även informationsbrev från avdelningen med information om verksamheten.