Om oss

Barns nyfikenhet är vår främsta drivkraft på Ättekulla förskola.

Vi vet nämligen att nyfikenhet och kreativitet är bästa vägen till kunskap. Vi utmanar ditt barn att spränga gränser och prova nya saker. Jag kan, jag vill, jag vågar är vårt motto.

Ättekulla förskola har sex avdelningar. Tre stycken 1-3 års avdelningar och tre stycken 3-5 års avdelningar. Förskolan ligger mitt i bostadsområdet Ättekulla med närhet till vacker natur, skog och lantmiljö. Förskolans gård är stor och varierad med kullar, gräs, lekredskap och cykelgångar.

Förnybar innemiljö

Vår innemiljö är funktionell och stimulerar till lek och lärande genom att vi erbjuder barnen ett varierat lekmaterial i olika rum. Att vistas i en estetiskt tilltalande miljö föder positiva tankar. Barnen kan själva ändra innemiljön utifrån behov och intressen. Vi förnyar och låter inredningen skapa lust till lärande.

Allsidig lek utvecklar mest

Vi vill utveckla ditt barns olika sidor. Därför ger vi möjligheter för ditt barn att hitta sina intressen. Här får ditt barn prova på så mycket som möjligt för att sedan kunna göra egna val. Genom kreativitet och skapande utmanas och utvecklas barnets tankar. Lek och problemlösning är en del i allt lärande hos oss. Vi arbetar medvetet med språk och matematik varje dag för att väcka intresse och lägga grunden till ett livslångt lärande.

Harmoni mellan rörelse, mat och vila

Ditt barn får dela upplevelser gemensamt med andra. Det stärker ditt barn socialt, kulturellt och kunskapsmässigt. Vi vidgar vyerna för ditt barn utanför förskolan för att ge upplevelser och se nya platser utanför det som är känt och tryggt. Vi vet att hälsa har stor betydelse för hur ditt barn växer upp och utvecklas. Hos oss finns en harmoni mellan rörelse, bra mat och vila. Vår goda mat tillagas i eget kök.