Barnets utveckling

Barnets personliga lärprocess visas genom digital dokumentation med bild och text och genom samtal med barn och föräldrar.

Processen för hela gruppen visas digitalt samt på anslagstavlor i hallarna, film på föräldramöte eller bildspel på avdelningarnas datorer. Mötet och samtalet med barnet i lärsituationen anser vi på Ättekulla förskola vara det viktigaste för barnet. I den situation man befinner sig i kan pedagogen berömma, stötta, uppmuntra, inspirera till lärande. I dialogen med barnet är vi nyfikna ställer frågor som till exempel:  – Jag ser att du kan, hur har du lärt dig det? Eller -…oj, det gick inte så bra, kan du göra på något annat sätt? När barnet lärt sig något nytt som är viktigt dokumenterar vi via teckningar eller kamera.