Trygghet och trivsel

Genom att aktivt arbeta med att stärka barnens självbild och respekt gentemot varandra skapar vi en trivsam och gemytlig stämning på förskolans avdelningar.

Personalen på Ättekulla förskola möter varje barn och förälder såväl som varandra på ett positivt och välkomnande sätt. Här är det okej att vara och tycka olika. Varje avdelning har rutiner anpassade till barngruppen och individernas behov just nu, så barnen känner igen sig och är trygga i vardagen. Det råder ”ordning och reda” var sak har sin plats vilket gör att barnen känner sin avdelning och kan själv plocka fram och städa undan. Miljön inne är iordningställd för att främja lek i små grupper såväl som i helgrupp.

Sätta gränser

Personalen är iakttagande och närvarande och har på så sätt koll på vad som händer. Vi uppmuntrar och berömmer positivt beteende som exempelvis att ett barn hjälper ett annat eller löser en konflikt själv. Vi lär barnen redan i de yngsta åldrarna att sätta gränser genom att visa med handen och säga – stopp.

Beröm ger ringar på vattnet

Vi arbetar efter mottot ”jag kan, jag vill, jag vågar” för att stärka varje barns självbild. Ger vi barnen uppmärksamhet, ser dem, berömmer dem, utmanar dem och uppmuntrar dem så ger det ringar på vattnet i relationen mellan barnen. Vi arbetar också med att det är okej att vara och tycka olika och lyfter fram det som en tillgång i gruppen vid samtal i samling eller lek. Det kan vara att man tycker olika eller hur man väljer att lösa problem på olika sätt.